kira yardimi evrak riskli yapı evrak riskli yapı muafiyet dilekçesi

kentsel dönüşüm

Aderans

:

Yapışma, bağlanma

Absorbsiyon

:

Emme, absorbe etme

Agrega

:

Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı

Aplikasyon

:

Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme

Asmolen

:

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

Asmolen döşeme

:

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme

Ataşman

:

Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi

Beton

:

Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi

Brütbeton

:

Çıplak, düzgün yüzeyli beton

Aks

:

İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık

Aliynman

:

Hizaya getirme, aynı eksene getirme

Alkali agrega reaksiyonu

:

Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay

Ankastre

:

Bir ucu sabit kiriş, gömme

Apsis

:

Yatay koordinat

Arter

:

Ana yol

Balast

:

40-110 mm çapında kırmataş

Baypas

:

Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme

Beko

:

Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör

Bimsbeton

:

Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton

Birim ağırlık

:

Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer

Blokaj

:

Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması

Bordür

:

Kenar taşı

Branşman

:

Bağlantı kolu

Çiçeklenme

:

Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler

Dansite

:

Yoğunluk

Deşarj

:

Boşaltma

Dever

:

İç eğim

Dilatasyon

:

Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık

Doz

:

Bir karışıma girmesi gereken miktar

Dozaj

:

Ayarlama, düzenleme

Durabilite

:

Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım

Ekskavatör

:

Kazma ve yükleme makinası

Elastise modülü

:

Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer

Etüt

:

Ön çalışma

Fay

:

Yer kırığı, yer çatlağı

Filler

:

0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz

Finişer

:

Serme ve sıkıştırma makinası

Firkete

:

U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri

Fore kazık

:

Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık

Gabari

:

Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik

Gaz beton

:

İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın,
gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton

Gerber kirişi

:

Oynaklı (mafsallı) kiriş

Gronülometri

:

Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm

Grobeton

:

Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton

Harç

:

Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu,
su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi

İntegral

:

Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği

İncelik modülü

:

Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir
İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100

İstinat duvarı

:

Dayanma duvarı

 
Devamı İçin Tıklayınız